Empatija sada. Za društvo bez nasilja.

4 film u suradnji sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike provodi medijsku kampanju pod nazivom Empatija sada. Za društvo bez nasilja. u čijem su fokusu teme nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. 

Nasilje nad ženama i nasilje u obitelji nisu privatna stvar. Nasilje je društveni problem. U suradnji s Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kroz kampanju autorice Ivone Juka, pozivamo na empatičnost, suosjećanje i razumijevanje kada su u pitanju žrtve nasilja. Prijavite nasilje, jer za nasilje – nema opravdanja!

U sklopu kampanje su izrađeni promotivno-edukativni spotovi koji su prikazani na nacionalnim televizijama.