Čija je moja imovina?

Promotivni video „Čija je moja imovina?“ nastao je u suradnji s Udrugom za samozastupanje, koju su osnovale osobe s intelektualnim teškoćama i jedina koja im omogućava da samostalno izražavaju svoje potrebe i da se bore za ostvarivanje svojih prava. Udruga je osnovana s ciljem poboljšanja položaja osoba s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj odnosno stvaranjem društva u kojem su osobe s intelektualnim teškoćama ravnopravni građani. 

Promotivni video prikazan je u sklopu 6. Konferencija hrvatskih samozastupnika, s ciljem otvaranja dijaloga o pravu osoba s intelektualnim poteškoćama na raspolaganje vlastitom imovinom. Problemi o kojima se raspravljalo u sklopu konferencije su nedostatak informacija o vlastitoj imovini, isključivanje iz donšenja odluka o imovini, isključivanje iz nasljeđivanja, zabrana pristupa imovini i krađa imovine.

Udruga za samozastupanje koristit će promotivni video, čija je poruka „Neka moja imovina stvarno bude moja!“, u svrhu poboljšavanja prava samozastupnika na imovinu.

Čija je moja imovina? from 4film on Vimeo.