Pokreni kotač znanja

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s produkcijom 4Film pokrenuo je nacionalnu kampanju za poticanje uključivanja Romkinja i Roma u obrazovanje, kao ključnog preduvjeta za ravnopravno uključivanje u sva ostala područja života.

Iako su Romi jedna od 22 nacionalne manjine prepoznate Ustavom Republike Hrvatske, mnogi pripadnici ove manjine i danas žive u izrazitom siromaštvu, u segregiranim naseljima te isključeni iz glavnih tokova društvenog života većinske zajednice.

Cilj medijske kampanje bio je osvijestiti romsku zajednicu o važnosti odgojno-obrazovne integracije djece i mladih pripadnika romske nacionalne manjine na svim razinama, s posebnim naglaskom na odgojno-obrazovne programe u kojima su djeca pripadnici romske nacionalne manjine osjetno manje prisutna u odnosu na ostatak stanovništva - predškolu te srednjoškolsko obrazovanje.