Razbijanje urbanih mitova

Projekt “Otpad nije smeće!” predstavlja prvu cjelovitu i promišljenu izobrazno-edukativnu kampanju o sustavu održivog gospodarenja otpadom na području Splita koja uključuje sve građane grada Splita (opću populaciju) na način koji formom i sadržajem prati njihove specifične potrebe. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Video za edukativnu medijsku kampanju je izradila 4 film produkcija za grad Split. 

Razbijanje urbanih mitova