Šutnja nije zlato

U sklopu projekta „Šutnja nije zlato“ koji je provodila udruga CESI, Ivona Juka je od 18. – 21.10.2007. godine bila je voditelj seminara i filmske radionice koja je bila namijenjena profesorima srednjih i osnovnih škola te profesorima – voditeljima učeničkih domova. Cilj seminara i radionice je bio osposobiti profesore da u školama i domovima vode filmske radionice u kojima će potaknuti učenike da se kroz filmski jezik izraze o problemu rodno uvjetovanog nasilja među mladima. Krajnji cilj i rezultati te radionice su bili kratki igrani i dokumentarni filmovi koje su učenici osnovnih i srednjih škola napravili na temu rodno uvjetovanog nasilja.
 
Kampanju su pokrenule CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i O.M.G.– Otvorena medijska grupacija uz financijsku podršku Europske komisije, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i CARE International.

Ciljevi kampanje bili su: razviti svijest o potrebi uklanjanja rodnih stereotipa i ostalih uzroka rodno uvjetovanog nasilja kod mladih,  razviti svijest o odgovornosti mladih koji će u budućnosti aktivno sudjelovati u donošenju društvenih odluka u području rodne ravnopravnosti,  promicanje vrednota rodne ravnopravnosti u stavovima i ponašanju mladih.

Rezultati kampanje su:

•    upotreba film. tehnika u oblikovanju odgojno obrazovnih programa
•    60 profesora/ica osposobljeno za korištenje kreativne film. tehnike u radu s mladima na prevenciji rodno uvjetovanog nasilja
•    osigurana razmjena ideja i iskustava kratkim filmovima između 60 škola koje su uključene u aktivnosti prevencije rodno uvjetovanog nasilja
•    1200 mladih steklo nova znanja i svijest o rodno uvjetovanom nasilju te izvršen utjecaj na promjene u njihovim stavovima i  ponašanju vezane uz rodne odnose iz vizure njihovih vršnjaka
•    250 000 mladih informirano o rodno uvjetovanom nasilju putem web stranice
•    unaprijeđena suradnja s institucijama i školama na način koji omogućava razmjenu iskustava i informacija, te osiguravanja međusobne podrške
•    postignuta vidljivost kampanje te na taj način unaprijeđena svijest i razumijevanje rodno uvjetovanog nasilja kroz filmsko izražavanje mladih
•    osigurano širenje stečenih znanja i dobrih praksi u regiji, kao i prenošenje znanja o filmu   na iduće generacije učenika
•    osnaženi mladi potaknuti na daljnje propitivanje rodnih odnosa i rad na pitanju rodno uvjetovanog nasilja kroz suradnju na projektima, razmjenu ideja i umrežavanje kroz osobno kreativno izražavanje filmom.
•    senzibilizirana šira javnost za pitanja rodne ravnopravnosti i važnosti prevencije rodno uvjetovanog nasilja

.